Workshop “Analogue/Subtractive sound synthesis techniques for musicians and sound designers (Editions 5 & 6)”

Program (English):

(See below for program in Dutch)

Analogue synthesizers gained a broad audience in the 60’ies when legendary
instruments such as the Minimoog and Buchla synthswere launched. Since it’s first appearance analogue or also called subtractive synthesis has been the reference and laid the foundations for a whole range of electronic instruments to come. With the hugely successful revival of analogy synthesizer the last years (with reissues legendary instruments, a boom of modular synths and new additions to the range) analogue or subtractive synthesis has proved that is here to stay and has a bright future to come.
Whereas the basic principles of any analogue synthesizer are not hard to grasp a thorough and systematic understanding of how to build and sculpt the sounds you want is not easy.

The workshop “Analogue/Subtractive sound synthesis techniques for musicians and sound designers” gives a practical, condensed and hands on answer to this question. In this 3 day workshop you’ll be taught a systematic method and technique how to design your own sounds on any given analogue synth. The method relies hereby on a thorough understanding of spectral and waveform analysis of sounds and the acoustics that lies behind it. The workshop is intended for musicians, music producers, composers, sound designers or artistic creative interested minds. Topics that will be handled in this workshop include:

 • Basics of acoustics
 • Basic principles and components of subtractive synth (oscillators, filters, envelopes, modulation and effects)
 • Basics of spectral and waveform analysis
 • Classification of sounds using spectrum and waveform
 • Practical synthesis of pad, string sounds
 • Practical synthesis of brass sounds
 • Practical synthesis of woodwind sounds
 • Practical synthesis of bass sounds
 • Practical synthesis of keyboard sounds
 • Practical synthesis of lead sounds
 • Practical synthesis of stab sounds
 • Practical synthesis of drum and percussion sounds
 • Practical synthesis of special effect sounds

Depending on request of the participants other topics can be handled as well or focus can be directed to one or more specific topics.

Requirements:
For this workshop we will handle the BYOS (Bring Your Own Synth) principle. So each participants can learn all concepts and techniques on her or his own analogue synth. If you don’t have your own analogue synth then this is not a problem as you’ll be able to use a freeware software synth (TAL Noisemaker) or possibly also a real hardware synth from Valery Vermeulen’s studio if available.

Planning, duration and location of the workshop:
21 hours in total.

Edition 5 of this workshop is sold out. But you can enroll for Edition 6 of this workshop. To enroll for Edition 6 you please send an email to workshops@valeryvermeulen.net and you’ll be provided with further enrollment instructions..

Edition 6 of the workshop runs from 28/02 till 01/03/2020 on 28/02 from 13u30 till  20u30 and on 29/02 and 01/03 from 10u00 till 17u00.

The workshop will be held at the new workshop space located at the Center for Music Coding and Sound Design (Center-MCS) at Nieuwewijkstraat 1 in Ghent (BE).

Cost of the workshop:
Regular ticket: 160 €
Student ticket (*): 110 €

Maximum number of particants for each edition of this worshop:
A maximum of 9 participants can join this workshop.

Enroll and/or additional info:
If you would like to have more info on the workshop please send an email to workshops@valeryvermeulen.net.
To enroll in this workshop please send an email to workshops@valeryvermeulen.net and you’ll be provided with further enrollment instructions.

(*) to be eligible for student tickets (only for University students or students of University College) a valid proof of student enrollment has to be presented.


Program (Dutch):

Analoge klanksynthese werd in de jaren 60 wereldwijd aan een breed publiek geïntroduceerd met legendarische instrumenten zoals de Minimoog of Buchlo synth systemen. Van bij het begin was analoge klanksynthese, ook wel subtractieve synthese, de referentie die aan de basis lag van een hele resem toekomstige electronische muziek instrumenten. Met de sucesvolle revival van analoge synthesizer de laatste jaren heeft analoge of subtractieve synthese bewezen dat het nog steeds en zelfs nog meer dan in de beginjaren relevant is. In de toekomst van de wereld van analoge synths ziet er bovendien erg veelbelovend uit.
Daar waar het niet zo moeilijk is om de basis principes van analoge synthese te begrijpen is het echter niet eenvoudig om met deze techniek op een systematische te leren gebruiken en er op een gerichte klanken mee te ontwerpen.

De workshop “Analogue/Subtractive sound synthesis” biedt een praktisch, beknopt en hands on antwoord op deze vraag. In deze 3 dagen durende workshop leer je een methode en techniek die je toelaat om je eigen geluiden te ontwerpen om op het even welke analoge synthesizer. De methode steunt hierbij op spectrale analyse, waveform analyse en basis principes van acoustiek. De workshop is gericht naar muzikanten, muziek producers, komponisten, sound desigers en creatievelingen die geïntroduceerd willen worden in de wereld van analoge klank synthese. Voor deze workshop is geen voorkennis vereist.

Onderwerpen die in de workshop behandeld worden omvatten:

 • Basis principes van akoestiek
 • Basic principes en componenten van een analoge syntesizer (oscillatoren, filters, envelopes, modulatioe and effecten)
 • Basics van spectral en waveform analyse
 • Classificatie van geluiden door middel van spectrum en waveform
 • Praktische synthese van string en pad geluiden
 • Praktische synthese van brass geluiden (bv. trompet, trombone, brass ensemble)
 • Praktische synthese van houtblazers (bv. clarinet, hobo, saxofoon)
 • Practische synthese van bas klanken
 • Practische synthese van keyboard klanken
 • Practische synthese van lead klanken
 • Practische synthese van stab klanken
 • Practische synthese van drums en percussie
 • Practische synthese van speciale effect klanken

Naar gelang de voorkeuren en doelstellingen van de deelnemers kunnen andere onderwerpen tevens worden behandeld of kan de klemtoon op een bepaald onderwerp worden gelegd.

Vereisten:
Voor deze workshop hanteren we het BYOS (Bring Your Own Synth) principe. Dit betekent dat je als deelnemer alle concepten en technieken  op je eigen analoge synth kan aanleren. Je hoeft echter niet zelf over een eigen analoge synth te beschikken om deze workshop te kunnen volgen. Het is namelijk perfect mogelijk om de volledige workshop mee te volgen door middel van freeware soft synths (zoals bv. Tal Noisemaker) of je kan zelfs een hardware synth van Vermeulen’s studio uitlenen om deze workshop te volgen naargelang de beschikbaarheid hiervan.

Planning, duur and locatie voor de workshop:
Totaal van 21 uur.

Editie 5 van deze 3 daagse workshop is uitverkocht. Als je deze workshop wil volgen kan je je inschrijven voor Editie 6. Inschrijven voor Editie 6 van deze workshop kan door een mailtje te sturen naar workshops@valeryvermeulen.net.

Editie 6 van de workshop loopt van 28/02 tot en met 01/03/2020, op 28/01 van 13u30 tot 20u30 en op 29/02 en 01/03 van 10u00 tot 17u00.

The workshop gaat door in het Center for Music Coding and Sound Design (Center-MCS) welke zich bevindt in de Nieuwewijkstraat 1 in 9000 Gent.

Lesgeld voor de workshop:
Standaard ticket: 160 €
Ticket studenten (*): 110 €

Maximum aantal deelnemers per editie van de workshop:
Er kunnen maximaal 9 deelnemers de workshop volgen.

Inschrijven en/of bijkomende informatie:
Voor meer informatie omtrent de workshop kan je email sturen naar workshops@valeryvermeulen.net.
Inschrijven voor deze workshop kan door een mailtje te sturen naar workshops@valeryvermeulen.net.

(*) om te kunnen genieten van korting voor studenten (enkel studenten Universiteit of Hogeschool) dient een officieel bewijs te kunnen worden voorgelegd (bv. studentenkaart) van de academische instelling waar je als student bent ingeschreven